TVORNICA DUHANA ROVINJ d. o. o., postrojenje za proizvodnju cigareta