Gian Rinaldo CARLI, gravira, Kopar, Pokrajinski muzej