CRVENI OTOK, crkva i samostan, danas dio hotelskoga kompleksa