KAPELICE, kapelica kraj SvetvinĨenta, na putu prema Barbanu, 1894.