ISTARSKI IPSILON, čvor kraj Kanfanara i vijadukt preko Limske drage