PALEONTOLOGIJA – sačuvani ostatci i tragovi organizama nađeni uz obalu Istre kraj Pule, Pula, Arheološki muzej Istre