NARODNOSNI SASTAV STANOVNIŠTVA HRVATSKOGA (2001) I SLOVENSKOGA (2002) DIJELA ISTRE (%)