POVEĆANJE BROJA OSOBNIH AUTOMOBILA U HRV. DIJELU ISTRE 1970-90 (po tadašnjim općinama)