BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - BUJŠTINA, Novigrad