BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - BUJŠTINA, Oprtalj