BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - BUZEŠTINA, Lanišće