BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - LABINŠTINA, Pićan