BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - LABINŠTINA, Sveta Nedelja