BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - PAZINŠTINA, Motovun