BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - PAZINŠTINA, Pazin