BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - POREŠTINA, Poreč