INSTALIRANA SNAGA UČINSKIH TRANSFORMATORA OD 110/X kV U ISTRI 1960., 1970., 1980., 1990. i 2000.