BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - PULJŠTINA, Pula