BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - PULJŠTINA, Vodnjan