BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - ROVINJŠTINA, Bale