BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - ROVINJŠTINA, Kanfanar