BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - LIBURNIJA (Primorsko-goranska županija), Lovran