BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - Kopar (Političke stranke u Sloveniji)