BROJ OSVOJENIH VIJEĆNIČKIH MJESTA - Piran (Političke stranke u Sloveniji)