Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Abecedarij

A - Ž     A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


SLOVO L:   Natuknice 1 - 15. od ukupno 95
 rezultata po stranici
 

 
Labin
    Labin, grad na ist. obali Istre (45°6′N; 14°7′E; 320m nadm. vis.); 7904st. (2001); središte → Labinštine. ...
Labinci
    Labinci, kontinuirano izgrađeno naselje uz Kaštelir, 8km sjeveroistočno od Poreča (45°18′N; 13°41′E; ...
Labinska republika
    Labinska republika, samouprava nastala za rudarske pobune na Labinštini od 2.III. do 8.IV.1921. Štrajk ...
Labinske konti i tonci
    Labinske konti i tonci (mn. konti, prema tal. canto: pjesma i mn. tonci, prema njem. Tanz: ples), smotre ...
Labinski atelieri
    Labinski atelieri, neformalna skupina pretežito akademski obrazovanih umjetnika koji su rodom ili boravištem ...
Labinština
    Labinština, geografsko-pov. naziv za ist. dio Istre, između rijeke Raše, Čepićkoga polja, Plominskoga ...
Labor
    Labor, gomilasto selo u juž. dijelu Koparskih brda, u općini Kopar (45°29′N; 13°47 E; nadm. vis. 329m); ...
Ladjedelnica Izola d. o. o.
    Ladjedelnica Izola d. o. o., industrijsko brodograđevno poduzeće, osnovano 1992. U Izoli su prije II. ...
Ladjedelnica Piran
    Ladjedelnica Piran, ind. poduzeće osnovano 22.X.1954. u Piranu. Brodogradilište se u Piranu spominje ...
ladonja
    ladonja (ledonja, landonja; kasnolat. *latoneus, od lat. lotus, grč. λωτός) (Celtis australis), koprivić, ...
Ladonja
    Ladonja, vjerski informativno-kult. list, mjesečnik Porečko-pulske biskupije. Pokrenuo ga je A. Hek ...
Laginja, Matko (Matija, Matej, Mate)
    Laginja, Matko (Matija, Matej, Mate), odvjetnik, političar i preporoditelj (Klana kraj Kastva, 10.VIII.1852 ...
Lama
    Lama (akr. od La[ki] ma[terijali]), tvornica okova za namještaj sa sjedištem u Dekanima. Osnovana je ...
Langobardi
    Langobardi, germ. pleme. Prve arheol. potvrde njihove kulture datiraju iz I.st.pr.Kr. s donjega toka ...
Lanišće
    Lanišće, naselje na Ćićariji, 11km istočno od Buzeta (45°24′N; 14°07′E); 94 st. (2001), sjedište istoimene ...
1234567