Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Abecedarij

A - Ž     A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P Q R S Š T U V W X Y Z Ž


SLOVO V:   Natuknice 1 - 15. od ukupno 144
 rezultata po stranici
 

 
Vabriga
    Vabriga (tal. Abrega), naselje 1 km jugozapadno od Tara, 6km sjeverno od Poreča (45°17′N; 13°37′E; 75m ...
Val Cesara
    Val Cesara (tal. Valle Cesara), mala morska uvala koja je činila morsku granicu između nekadašnjih srednjovj. ...
Valaresso, Giacomo (Jacopo)
    Valaresso, Giacomo (Jacopo), biskup (Venecija, ? – Kopar, 9.III.1503). Potječe iz mlet. patricijske ...
Valbandon
    Valbandon, prigradsko naselje na cesti između Pule i Fažane (44°55′N; 13°49′E), općina Fažana. Proteže ...
Valdoltra
    Valdoltra (tal. San Nicolò d’Oltra), zaselak na juž. obali Miljskoga poluotoka na cesti Kopar–Ankaran–Milje ...
Valentič, Josip
    Valentič, Josip, učitelj i kult. djelatnik (Čežarji kraj Kopra, 26.VIII.1863 – Trst, 19.XI.1919). Nakon ...
Valić, Đino
    Valić, Đino, pjesnik (Rakalj, 27. XII. 1940 – Pula, 13. XI. 1994). Osnovnu školu pohađao je u Krnici, ...
valput
    valput (valpot; od staronjem. walpoto), mlet. dužnosnik kojega je zadaća bila nadzirati ubiranje podavanja ...
Valtura
    Valtura, naselje sjeveroistočno od Pule (44°54′N; 13°58′E; 146 m nadm. vis.); 636 st. (2001), općina ...
Valtura
    Valtura, kamenolom, 1km zapadno od Valture, iznad uvale Budava. Vade se rudistni vapnenci turonske starosti. ...
Valussi, Pacifico
    Valussi, Pacifico, novinar i publicist (Talmassons kraj Udina, 30. XI. 1813 – Udine, 28. VIII. 1893). ...
Valvasor, Johann Weickhard
    Valvasor, Johann Weickhard, barun, vojskovođa, polihistor, topograf, etnograf, putopisac, tiskar (Ljubljana, ...
Vanga
    Vanga, otočić Brijunskog arhipelaga, površine 0,18 km2; zatvara jugozap. rub otočja Brijuni. Ponekad ...
Vanganel
    Vanganel, selo u sjev. dijelu Koparskih brda, na cesti Kopar–Marezige (45°31′N; 13°47′E; 24 m nadm. ...
vanjskotrgovačka robna razmjena
    vanjskotrgovačka robna razmjena, uvozno-izvozna gosp. djelatnost. Zahvaljujući blizini razvijenih eur. ...
12345678910