Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Arhiv Kongregacije de Propaganda Fide, središnja vatikanska ustanova koja okuplja i čuva arhivsku građu Kongregacije za širenje vjere što ju je 1622. utemeljio papa GrgurXV. Kongregacija je imala dvostruki zadatak: nastojanje oko sjedinjenja odijeljenih pravoslavnih i protestantskih crkava i organiziranje misijskog djelovanja među poganskim narodima. Ustanovu je papa Ivan PavaoII. 1988. preimenovao u Kongregaciju za evangelizaciju naroda ili širenje vjere. Francesco Ingoli, prvi tajnik Kongregacije (1622–49), posebnu je pozornost posvetio odlaganju i očuvanju njezine arhivske građe. Nakon Ingolijeve smrti arhiv je smješten u novoizgrađenu rezidenciju Kongregacije na trgu Piazza di Spagna, gdje se i danas nalazi. Arhiv je 2002. otvorio novu i suvremeno opremljenu dvoranu za proučavanje građe. Starija arhivska građa obuhvaća razdoblje 1622–1892. Građa prozvana Mare magnum, u 4500 kutija i 47 sanduka, podijeljena je u 11 fondova od po 2 do 10 serija. U neke su fondove spisi odlagani abecednim redom, u druge kronološkim, u treće geografskim. Novi fond obuhvaća građu od 1893. uz suvremeni sustav odlaganja. Pristupačna je građa do 1922. U starijim fondovima ima spisa i podataka koji se odnose na Dalmaciju, Hrvatsku, Slavoniju te Crnu Goru, Makedoniju i Srbiju. Vrlo malo ima građe koja se odnosi na Istru, jer Istra nije bila uključena u pokrajine djelovanja Kongregacije. Jedva su neki istar. biskupi dobivali po koji glagoljski misal.

LIT.: I. Grah, Arhiv Kongregacije de Propaganda Fide, VHARP, 1980; E. Boaga, S. Palese i G. Zito, Consegnare la memoria, Firenze 2003.

I. Grah