Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kalac, Leonard (pseud. Vrlinov), pjesnik i književni kritik (Žbrlini kraj Pazina, 1882 – Novo Mesto, 1964). Franjevac, do 1929. živio je u Pazinu, kada je zbog faš. progona otišao u Novo Mesto. Pjesme i kritike započeo je objelodanjivati u zavičajnoj kat. periodici prije 1914., a najplodniji je kao pjesnik bio između dvaju svj. ratova, tiskavši dotad 90 pjesama. Rodoljubive tekstove, objavljivao je i u međuraću, tijekom završna razdoblja zakašnjela preporoda u Istri, najčešće u Pučkome prijatelju i Hrvatskoj školi. Analizirajući Kalčeve teorijsko-kritičke članke Mirjana Strčić zaključuje kako je riječ o izobraženu svećeniku, čiji su dogmatski filoz. nazori komplementarni onima koje je u okviru kat. pokreta na čelu s biskupom Mahnićem promicala Hrvatska straža.

LIT.: T. Peruško, Dva istarska učiteljska časopisa, Jadranski zbornik, 1957, 2; B. Milanović, Hrvatski narodni preporod u Istri, II, Pazin 1973; M. Strčić, Istarska beseda i pobuna, II, Pula 1985; isti, Istarska pjesmarica, Antologija hrvatskog pjesništva Istre XIX. i XX. stoljeća, I, Pula 1989; isti, Temelji književne epohe – svećenici u hrvatskom narodnom preporodu Istre i kvarnerskih otoka, Pazin 1994.

B. D. Biletić