Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kalpurnije Pizon, Lucije (lat. Lucius Calpurnius Piso), rim. senator (?, kraj II. st. pr. Kr. – ?, oko 42. pr. Kr.). Pripadnik rim. senatorske obitelji iz koje potječe više političara i vojskovođa. Bio je otac Kalpurnije, žene Gaja Julija Cezara. Spominje se, s Kasijem Longinom, na natpisu Herkulovih vrata u Puli, pa se vjeruje da je bio jedan od dvaju činovnika što ih je Senat poslao u Istru radi osnutka kolonije u Puli (Colonia Pietas Iulia Pola), oko 45. pr. Kr. U tom je slučaju on sudjelovao u okupljanju kolonista, određivanju lokacije novoga grada, podizanju zidina, oblikovanju urbanističkoga lika naselja, te donošenju gradskih zakona i propisa.

R. Matijašić