Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Kalvarija (lat. Calvaria, prema lat. calva: gola lubanja) ili Golgota (od aramejskoga gulgūltā’: lubanja), brežuljak kraj Jeruzalema na kojemu je prema novozavjetnoj predaji razapet i umro Isus Krist. Općenito simbol patnji i ispaštanja, s posebnim značenjem u kat. obredu. Od ranobaroknoga doba kalvarije se kao postaje križnoga puta uređuju u prirodi, obično na rubu naselja, ograđene kamenim zidom, s trima kamenim križevima na vrhu, od kojih dominira središnji s likom raspeta Isusa. Do kalvarije vodi pristupno stubište, čije dimenzije ovise o konfiguraciji terena. U Istri su kalvarije podizane u drugoj pol. XIX.st. i poč. XX.st. u Bermu, Gračišću, Kringi i Žminju. Kalvarijom se ponekad naziva zadnja postaja križnoga puta, simboličnog niza postaja koje slijede naraciju Kristove muke. Na brežuljku pokraj Staroga Pazina k. je podignuta pokraj osmerokutne kapele (1860), a oko njih su u krajolik postavljene → kapelice – postaje križnoga puta.

LIT.: M. Ivetić, Stari znameni, kapelice i javna raspela središnje Istre, Pazin 1995.

R. Matijašić

First
Prev
Slika 1 od 2
Next
Last

KALVARIJA – u Bermu
First
Prev
Slika 1 od 2
Next
Last