Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Rainer, Friedrich, pravnik i političar (Sankt Veit an der Glan, 28.VII.1903 – Ljubljana, 19.VIII.1947. ili Srbija, oko 1954). U Grazu je 1926. diplomirao pravo. Vrlo je mlad pristupio austr. nacionalističkim organizacijama, koje su zatim postale dio Nacionalsocijalističke radničke partije. Nakon pripojenja Austrije Trećem Reichu (Anschluss) vrlo je brzo napredovao, a 1941. preuzeo je dužnost upravitelja okružja, odn. drž. namjesnika (njem. Gauleiter) Koruške. Nakon tal. kapitulacije i njem. okupacije područja sjev. Jadrana postao je 16. IX. 1943. vrhovnim komesarom Operativnog područja → Jadranskog primorja. Zapovijed i upute dobivao je izravno od A. Hitlera, a na toj dužnosti ostao je do kraja rata. Uhitili su ga Englezi 1945. i predali ga 1947. jugosl. vlastima, te je iste god. u Ljubljani osuđen na smrt vješanjem. No, čini se da kazna nije ostvarena dana navedenoga u službenoj potvrdi o smrti, jer je po nekim vijestima bio zatvoren u logoru u Srbiji i ondje preminuo.

R. Marsetič