Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, godišnjak udruge → Società Istriana di Archeologia e Storia Patria. Prvi broj tiskan je 1884. u Poreču, a sljedeći se tiskaju u Puli, Trstu i Veneciji. Nakon objavljivanja 1. sv. 1885. neprekidno izlaze sve do 30. sv. 1914., a 1903. kao posebno izdanje izišao je i indeks dotadašnjih godišta. I. svj. rat prekinuo je izlaženje, a sljedeći niz od 1919., tj. od 31. sv., prekida se 1940. God. 1949. započinje izlaženje nove serije sa sv. br. 1 (53). Časopis izlazi i danas, a u njemu se objavljuju članci s raznovrsnom tematikom iz humanističkih znanosti, ponajprije povezanom s prostorom koji je nekad obuhvaćao dio Desete italske regije (Venetia et Histria, Istra, Tršćansko primorje do Akvileje i Grada). Autori se bave arheologijom i poviješću u najširem smislu riječi te polit. i društv. životom. Obrađene su svjetovne i crkvene ličnosti, spomenici, arheol. istraživanja, arhitektura, antropologija, pov. zbivanja, kartografija, kultura, pravo i zakoni, jezik i jezikoslovci, dijalekti, etnologija, nar. običaji, glazba i glazbenici, flora i fauna. Tiskane su recenzije djelâ tal. i hrv. autora. Obilježene su obljetnice događaja ili rođenja ličnosti. Urednici su redom bili predsjednici Društva te su podnosili izvješća o proteklom razdoblju, tiskani su zapisnici s godišnjih skupština Društva. Pri godišnjem predstavljanju časopisa na godišnjoj skupštini Društva ugledni članovi održavali su prigodna predavanja. Časopis je od početka bio prepoznatljive, jednostavne vanjštine.

LIT.: M. Cammarata, Atti e memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, Indici 1884–93, Trieste 1994.

K. Buršić-Matijašić


ATTI E MEMORIE DELLA SOCIETÀ ISTRIANA DI ARCHEOLOGIA E STORIA PATRIA, 1894.