Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Katedra Čakavskoga sabora Roč, udruga građana osnovana 1972. Djeluje u sastavu → Čakavskog sabora. Početak djelovanja povezan je s pokretanjem dugoročnog projekta obnove Huma. U tijeku tih akcija građevinski je obnovljen veći broj javnih, stambenih i gosp. zgrada, a posebice gradska palača (Polača), stara škola kao zgrada budućega muzeja, crkva sv. Jeronima na groblju i dr. Budući da su Roč i Hum bili živa središta srednjovj. glagoljaške pismenosti i kulture (→ Juri Žakan, → Š. Greblo), o čemu svjedoče mnogobrojni očuvani glagoljski pisani spomenici (Misal kneza Novaka, Kopenhagenski misal, Humski brevijar, Ročki misal, Dragućki brevijar, Brevijar Vida Omišljanina, Misal po zakonu Rimskoga dvora, prvotisak iz 1483), ali i oveći broj glagoljskih natpisa uklesanih u kamen ili uparanih u žbuku (grafiti), među njima Ročki glagoljski abecedarij nastao oko 1200), aktivnosti Katedre usmjerene su upravo na proučavanje, njegovanje, predstavljanje i širenje spoznaja o glagoljici, glagoljaštvu i glagolj. baštini. Od 1973. Katedra je proširila djelatnost i na organiziranje znan. skupa Ročki glagoljaški bijenale, koji okuplja znanstvenike iz Hrvatske i inozemstva, mahom slaviste koji se bave istraživanjem hrv. glagolj. naslijeđa. Središnja je djelatnost Katedre do 1985. bilo uređenje → Aleje glagoljaša uza 7 km dugu cestu koja povezuje Roč i Hum. Od 1977. organizira Dane Huma, godišnju manifestaciju kojoj je u programu ceremonijal otvaranja gradskih vrata, smotra narodne i tradicijske glazbe, lik. izložbe te obnavljanje srednjovj. običaja i Izbora župana na leto dan. Od 1990. Katedra je usmjerena na obnovu kult. spomenika Roča, posebice na sanaciju obrambenih zidina, kula i bastiona, crkv. i javnih objekata, srednjovj. fresaka i dr. Od 1994. u okviru Katedre djeluje Multikulturna međunarodna udruga Prijatelji Roča, koja na svojim godišnjim susretima okuplja lik. umjetnike, glazbenike i književnike kao donatore koji, boraveći i stvarajući u Roču, svojim umjetninama obogaćuju ročke vanjske i unutarnje prostore. U povodu obilježavanja 600. obljetnice rođenja J. Guttenberga, u Roču je 2000. podignuta replika Guttenbergova tiskarskoga stroja na kakvome su tiskane i prve hrv. inkunabule.

A. Ladavac