Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Krmpotić, Josip, tiskar i nakladnik (Stupnik kraj Zagreba, 1.III1864 – Beograd, 21. VI. 1949). Zbog sudjelovanja u organiziranju protumađ. demonstracija 1884. protjeran je iz Zagreba te se preselio u Trst, gdje je radio kao slagar u tiskari i surađivao u novinama Naša sloga i Edinost. U Gorici je 1894. bio poslovođa u Goriškoj tiskarni. God. 1898. došao u Pulu za upravitelja prve hrv. tiskare, u vlasništvu Andreja Gabrščeka iz Gorice, koji ju je 1900. prodao konzorciju Tiskara Josip Krmpotić i drug. Nakon preuzimanja tiskarskih poslova za austroug. ratnu mornaricu, poduzeće je naglo napredovalo. God. 1899–1906. izdavalo je tjednik Naša sloga. K. je 1903. osnovao vlastito tiskarsko poduzeće, koje se bavilo i nakladništvom (izdavanje socijalist. novina Il Proletario, a od 1906. do studenoga 1918. dnevnika na njem. jeziku Polaer Tagblatt). God. 1915–18. izdavao je → Hrvatski list, prvi hrv. dnevnik u Istri. Objavljivao je i knjige hrv. autora (V. Nazora, A. Tentora, M. Brajše Rašana), Talijansku početnicu Benjamina Deprata i dr. Po narudžbi austroug. ratne mornarice tiskao je knjige na njemačkom, a 1917–18. izdavao je tal. dnevnik Il Gazzetino di Pola. Bio je vlasnik triju tiskara, knjigovežnice, papirnica i knjižare. Prema M. Mirkoviću, njegova je kuća 1915–18. bila središte hrv. narodnog pokreta u Puli. Nakon tal. zaposjedanja Pule u studenome 1918. Hrvatski list je u prosincu zabranjen, a K. interniran na Sardiniju. Nakon povratka iz internacije priključio se obitelji u Domžalama. Kupio je tiskaru, koja je propala 1927., a nakon toga odselio se u Beograd k sinu Mariju. Za političke zasluge u nacionalnoj borbi u Trstu i Puli (poglavito za Hrvatski list i aktivnosti Narodnoga vijeća) odlikovan je 1922. Redom sv. Save.

LIT.: J. Krmpotić, Razvoj tiskarske obrti v Julijski krajini, u: Edinost 1876–1926, Trst 1926; M. Balota (M. Mirković), Političar i čovjek Josip Krmpotić, Istra, 1939, 8; isti, Puna je Pula, Zagreb 1954.

B. Dobrić, M. Urošević