Hrvatski list

traži dalje ...

Hrvatski list, dnevni list koji je izlazio u Puli od 1.VII.1915. do 18.XII.1918. Bio je jedini ondašnji hrv. dnevni list u austr. dijelu Monarhije. Neposredan povod pokretanja bila je obustava Naše sloge (25.V.1918) nakon ulaska Italije u rat i u jeku evakuacije civilnoga stanovništva iz Pule i okolice. Njegovo pokretanje podržao je upravnik Vojnog odjela u Lučkom admiralitetu, kapetan bojnoga broda Dragutin Prica. Iako je list sve vrijeme bio pod paskom cenzure, otvoreno je zagovarao, osobito posljednju godinu i pol, nar. i radnička prava, južnosl. jedinstvo i lijeve ideje. Tiskano je 1235 brojeva na dvjema i četirima stranicama u tiskari → J. Krmpotića, koji je ujedno bio i izdavač. Potpisani urednici bili su Josip Hain (do 1.VIII.1918), zatim Ivan Markon (do 1.X.1918) i Lovro Scalier (do 15.XII.1918). Posljednji broj ponovno je potpisao Ivan Markon. Stvarni urednik bio je M. Krmpotić, a 1918. Mijo Mirković (koji se u broju od 5.I. prvi put potpisao pseud. Mate Balota) te na samom kraju Ante Šepić (od 2.XII). Mirković je H. l. obogatio obiljem informacija iz ratne svakidašnjice, pisanim varijantama istar. čakavštine. List je izlazio svaki dan u 5 sati ujutro. U početku je tiskano 500 primjeraka, a poslije je naklada ustaljena na 1700, dok je za prevratnih dana 30.X–5.XI.1918., kada je Pulom upravljalo Narodno vijeće SHS, skočila na 3000 primjeraka. Cenzura je pooštrena nakon radničkih štrajkova u Puli na poč. 1918. i bokokotorske pobune, a bio je i obustavljen 29.III–6.IV.1918. Talijanske voj. vlasti nakon zaposjedanja Pule zabranile su list, a izdavača i urednike internirale.

M. Urošević

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Hrvatski list. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 16.6.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/hrvatski-list>.