Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Leobenski preliminarni mir, primirje potpisano između Francuske i Austrije 18.IV.1797. u Leobenu, na rijeci Muri, u austr. pokrajini Štajerskoj, na temelju kojega je u listopadu iste godine zaključen → Campoformijski mir. Leobenskim preliminarnim primirjem Austrija je Francuskoj ustupila Belgiju i Lombardiju, a u zamjenu dobila dio mlet. Terraferme, Istru i Dalmaciju. Odluka o tomu komu će pripasti lijeva obala rijeke Rajne odgođena je za mirovni kongres. Prethodni dogovori mira u Leobenu zapravo su obavljeni na štetu neutralne Mletačke Republike jer je Austrija na mlet. području dobila kompenzacije za područja koja je dala Francuskoj.

S. Bertoša