Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Londonska konferencija, sastanak Vijeća ministara pet velikih sila, održan u Londonu 11. IX – 2. X. 1945. Bila je jedna od etapa u diplomatskom rješavanju problema razgraničenja između Italije i Jugoslavije nakon II. svj. rata i s tim povezanoga državno-pravnoga statusa Istre. Kad je na sastanku u Potsdamu (17. VII–2. VIII. 1945) osnovano Vijeće ministara vanjskih poslova velikih sila, odlučeno je da će ono pripremiti nacrt za mirovne ugovore s Italijom, Mađarskom, Finskom, Rumunjskom i Bugarskom. Ministri vanjskih poslova SAD-a, Velike Britanije, Francuske, SSSR-a i Kine sastali su se u Londonu kako bi pripremili mirovni ugovor s Italijom. Tal. izaslanstvo predvodio je ministar vanjskih poslova Alcide de Gasperi, a jugoslavensko Edvard Kardelj. Na Londonskoj se konferenciji prvi put nakon II. svj. rata, pod paskom velikih sila, raspravljalo o razgraničenju između Jugoslavije i Italije. Jugoslavija je željela da se ispravi nepravda koja je razgraničenjem nakon I. svj. rata nanesena hrvatskim i slov. krajevima priključenima Italiji. Jugosl. izaslanstvo predalo je memorandum svoje vlade kojim se zahtijevalo priključenje Slovenskoga primorja, Beneške Slovenije, Trsta, Istre, Rijeke, Zadra te otoka Lastova i Palagruže. Talijanska je strana uzvratila protuprijedlogom da se kao granica odredi → Wilsonova crta, uz neke ispravke u korist Italije. Zbog međusobno suprotstavljenih stavova Vijeće ministara odlučilo je da će Istru, Trst i Slovensko primorje obići posebno povjerenstvo koje će utvrditi činjenice na temelju kojih će zamjenici ministara vanj. poslova SAD-a, Velike Britanije, Francuske i SSSR-a proučiti pitanje talijansko-jugosl. granice i podnijeti izvještaj novoj konferenciji. Kao temeljni kriterij razgraničenja, kojim će se u svojem radu povjerenstvo rukovoditi, Vijeće je odredilo etničko načelo (→ Cadastre National de l’Istrie), kojim će se minimum pripadnika drugoga naroda ostaviti pod tuđom vlašću. No, glavno pitanje, pitanje pripreme mirovnoga ugovora, L. k. nije uspjela riješiti, pa se razišla. Diplomatski sukob oko razgraničenja između Jugoslavije i Italije nakon toga se zaoštrio, a riješio se tek 1947. potpisom mirovnoga ugovora s Italijom (→ Pariški mirovni ugovori), odn. → Londonskim memorandumom (1954) i → Osimskim sporazumima (1975).

LIT.: V. Holjevac i dr. (priređivači), Istra i Slovensko primorje: borba za slobodu kroz vjekove, Beograd 1952; D. Dukovski, Rat i mir istarski. Model povijesne prijelomnice (1943–1955), Pula 2001.

G. Kešac