Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Nežić, Dragutin, biskup (Donja Reka kraj Jastrebarskoga, 29.I.1908 – Pula, 30.I.1995). Poslije realne gimnazije u Karlovcu završio je studij bogoslovije u Zagrebu, te je zaređen za svećenika 7.IX.1930. Isprva je bio kapelanom u Požegi, potom je nastavio studij na Gregorijani u Rimu (1932–35), gdje je postigao stupanj doktora teologije. Zatim je u Zagrebu bio nadbiskupskim ceremonijarom i bilježnikom (1935–39) te istodobno predavačem asketike i mistike na Bogoslovnom fakultetu. Potom je bio duhovnikom u Hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu, a 1941–47. u Bogoslovskom sjemeništu u Zagrebu. Od 1947. obavlja dužnost administratora jugosl. dijela biskupija Tršćanske i Koparske (→ apostolska administratura). Imenovan je i punim administratorom na tome području 1948., a 1949. i administratorom Porečko-pulske biskupije. Tako je u njegovoj osobi bila ujedinjena istarska Crkva, iako još (do 1977) formalno podijeljena u Porečko-pulsku biskupiju i jugosl. dio Tršćansko-koparske biskupije. Sustavno je sa suradnicima radio na školovanju budućih svećenika, te je 1955. u zgradi pazinskoga sjemeništa otvorio Bogoslovno sjemenište i Visoku teološku školu, na kojoj je bio rektorom i profesorom apologetike i dogmatike. Rezidencijalnim biskupom Porečko-pulske biskupije imenovao ga je papa Ivan XXIII., a tu je dužnost preuzeo 1960. Sudjelovao je u radu II. vatikanskoga sabora (1962–66), posebno u komisiji za apostolat laika. Umirovljen je 1984., i potom živio u Poreču. Bavio se historiografijom, te je objavio više članaka i studija o povijesti poglavito istar. Crkve. U Istarskoj Danici i Ladonji surađivao je crticama s pov. temama, a za Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (1979) napisao je enciklopedijski tekst o istar. svecima i blaženicima. Objavio je više knjiga: Barbanski kraj (1971), Istarska crkva jedna (1978), dvadesetak rasprava Iz istarske crkvene povijesti (ur. A. Hek, 2000), te djelo o sisačkome mučeniku Sveti Kvirin, biskup sisački (2003).

LIT.: A. Močibob, Život za Istru i Istrane, Istarska Danica, 1996; J. Bratulić, Dragutin Nežić, biskup i povjesnik, u: D. Nežić, Iz istarske crkvene povijesti, Pazin 2000.

R. Matijašić