Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Novi list, dnevnik koji je s prekidima izlazio u Rijeci od 1900. Začetak mu je bio list Hrvatska sloga, koji je na Sušaku izlazio 1898–99. Potkraj 1899. urednikom je postao mladi Frano Supilo, koji je do tada u Dubrovniku uređivao Crvenu Hrvatsku. Novine su 2. I. 1900. promijenile naziv u Novi list, a nakon selidbe redakcije sa Sušaka od 4. III. izlazile na drugoj strani Rječine. List je bio neovisan i izrazito hrv. opredijeljen. God. 1904. postigao je najveću nakladu u Hrvatskoj, počeo izlaziti nedjeljom, prestao ovisiti o inozemnim glasilima i pomaknuo vrijeme izlaska na jutarnje sate, čime je u primorskim krajevima slomio premoć tršćanskog dnevnika Il Piccolo. Distribuirao se u Zagreb, Ljubljanu, Trst, Beč i Budimpeštu. Vlasti su ga 18. VI. 1907. zabranile, no već sljedećeg dana Supilo ga je zamijenio Riječkim novim listom, koji je izlazio do zabrane izrečene 19. XII. 1915. u uvjetima ratne cenzure. Na početku međuratnoga razdoblja bilo je nekoliko pokušaja oživljavanja: Primorski novi list (1923–24), Novi list (izašao jedan broj 1924), Sušački novi list (1925. postao Novi list i izlazio tjedno ili dvaput tjedno do 1932). Nastavak je došao 1.III.1947. pokretanjem dnevnika Riječki list, koji je zamijenio ratno-poratna glasila NOP-a Primorski vjesnik i → Glas Istre (otada izlazio tjedno). Službeno, list je bio glasilo Narodne fronte za Hrv. primorje, Istru i Gorski kotar, potom Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatskog primorja, Gorskog kotara i Istre. Od 16. IV. 1954. izlazio je pod naslovom Novi list (uz privremeni dodatak Istre, Hrvatskog primorja i Gorskog kotara). S ranoposlijepodnevnog na jutarnje izlaženje, s nadnevkom tekućega umjesto sljedećega dana, prešao je 18.V.1963. Nedjeljno izdanje pojavilo se 9. IV. 1989. U razdoblju kad je Glas Istre objavljivan u tjednom ritmu (1952–69) Novi list bio je čitan i u Istri. Dva su dnevnika imala većinu zajedničkoga sadržaja 1969–99., a 1979–91. dijelila su i glavne urednike. O 40. obljetnici poratnog izlaženja (1987) Novi list dosegnuo je nakladu od gotovo 60 tisuća primjeraka (s Glasom Istre više od 80 tisuća). Od 1964. sjedište je redakcije u riječkoj Kući štampe. Urednici: Vinko Antić (1947–49), Vlado Oluić (1949., 1952–53., 1957–58), Kazimir Ciper-Sanjin (1949–52), Milan Slani (1953–57., 1958–61), Miroslav Bajzek (1961–68), Stanislav Škrbec (1968–79), Milorad Kovačević (1979–83), Goran Kukić (1983–90., 2003–04), Veljko Vičević (1990–97), Boris Maljković (1997–98), Branko Mijić (1998–2000), Zdenko Mance (2000–03) i Denis Romac (od 2004). M. Slani postavio je temelj modernom dnevniku, postignuće S. Škrbeca jest visokonakladni lokalni dnevnik, a V. Vičevića neovisne novine nacionalnog značaja u kojima pišu vrsni novinari (D. Vukov Colić, J. Lovrić, S. Modrić, D. Foretić i dr.). List obuhvaća lokalne, regionalne, nacionalne i svjetske teme, politiku, gospodarstvo, kulturu, sport i dr. Stalni prilozi: Mediteran (kultura), Viktorija (sport), Auto moto yacht, Otočni Novi list, Primorski Novi list, Goranski Novi list, Liburnijski Novi list, Lički list, Kvarner info i dr. Dnevnik ima svoje internetsko izdanje.

LIT.: P. Strčić i dr., Novi list 1900.–2000., Rijeka 1999.

I. Duda

First
Prev
Slika 1 od 2
Next
Last

NOVI LIST – 1900
First
Prev
Slika 1 od 2
Next
Last