Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Pazinske odluke, odluke Okružnog NOO-a od 13.IX.1943. i Sabora istarskih narodnih predstavnika od 26.IX.1943. o sjedinjenju Istre s maticom domovinom. Okružni NOO za Istru kao nositelj nove vlasti objavio je polit. manifest s odlukom o »priključenju matici zemlji i proglašenju ujedinjenja s ostalom našom hrvatskom braćom«. U proglasu pod nazivom »Istarski narode« stoji da je Istra oslobođena snagom vlastita oružja i masovnog dragovoljnog pristupanja partizanskim postrojbama te voljom naroda. Proglas poručuje da je »Istra hrvatska zemlja i da će hrvatska ostati« te označava kraj fašističke i tal. vlasti na prostoru Istre, smjenu sustava i početak legalnog djelovanja nove izvršne narodne vlasti (→ narodnooslobodilački odbori). Predsjedništvo i Izvršni odbor ZAVNOH-a, koji je na I. zasjedanju naveo kao cilj borbe sjedinjenje otuđenih krajeva matici zemlji, potvrdili su 20.IX. odluku Okružnog NOO-a za Istru svojom Odlukom o priključenju Istre, Rijeke, Zadra i ostalih okupiranih krajeva Hrvatskoj. U Pazinu je 26.IX. održan sabor na kojem je izabran privremeni Pokrajinski NOO za Istru te potvrđena odluka o odcjepljenju od Italije i sjedinjenju s Hrvatskom i Jugoslavijom. Donesene su i odluke o ukidanju tal. fašističkih zakona, o promjeni nasilno potalijančenih prezimena, imena i toponima, o otvaranju hrv. škola, o hrvatskom jeziku u crkvi, o priznavanju nacionalnih prava tal. manjini u Istri te o vraćanju u Italiju Talijana doseljenih nakon 1918. radi odnarođivanja Hrvata. U listopadu je sjedinjenje Istre potvrđeno na II. zasjedanju ZAVNOH-a u Plaškom, a u studenom je akte ZAVNOH-a i Slovenskog narodnoosvobodilnog odbora sankcionirao AVNOJ na svojem II. zasjedanju u Jajcu.

LIT.: F. Čulinović, Državnopravno značenje odluka o priključenju Istre Hrvatskoj odnosno Jugoslaviji, u zborniku: Priključenje Istre Federativnoj Državi Hrvatskoj u Demokratskoj Federativnoj Jugoslaviji, Rijeka 1968; H. Sirotković, Povijesne odluke o ujedinjenju Istre s domovinom u jesen 1943. godine, Istra, 1983, 5; isti, Državno pravno značenje Odluka Okružnog NOO-a za Istru, ZAVNOH-a i AVNOJ-a o sjedinjenju Istre s Hrvatskom i Jugoslavijom, Pazinski memorijal, 1983, 12; P. Strčić, Odluke o sjedinjenju otuđenih hrvatskih i slovenskih krajeva, ibid., 1989, 18; M. Mikolić, Politički motivi i međunarodni odjek Odluka NOP-a o sjedinjenju, ibid.

D. Mandić


PAZINSKE ODLUKE, proglas Okružnog NOO-a za Istru, 1943.