Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Tondelli, Giuseppe, tiskar i nakladnik (Venecija, XIX.st.). U Kopru je imao tiskaru 1860–74. Tiskaru je 1847. htio otvoriti i njegov otac Sebastiano, ali su ga austr. vlasti odbile s obrazloženjem da se tiskare otvaraju samo u gl. gradovima pokrajina. Kopar je bez tiskare bio od 1814., kada je s radom prestao tiskar Giuseppe Sardi. T. je ranije u Veneciji s ocem tiskao drugi dio godišnjaka Almanacco istriano (1852), a sam u Kopru treći (1864). Druga su važnija djela iz njegove tiskare: časopis → La Provincia dell’Istria; nekoliko kalendara Lunario pel popolo di Capodistria (od 1868); pregled C. F. G. Combija Saggio di bibliografia istriana (1864); zbirka Poesie e Prose (1865) pjesnika M. Fachinettija; Lettere sull’Istria J. Bernardija (1866). God. 1875. vratio se u Veneciju, a njegovu su tiskaru iste godine preuzeli Bartolomeo Apollonio i G. Caprin (tiskara Apollonio & Caprin), potom sam Apollonio 1876., Carlo Priora di Salvatore 1878., Priora & Pisani 1879., ponovno Priora 1881. te → Cobol & Priora 1888.;

LIT.: A. Cherini, Le arti grafiche a Capodistria, Borgolauro, 2002, 42.

D. Ivančič