Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Wilfan (Vilfan), Josip, pravnik i političar (Trst, 30.VIII.1878 – Beograd, 8.III.1955). Doktorirao je pravo u Beču (1901), a potom službovao u Trstu i u odvjetničkom uredu M. Laginje u Puli (1902–04). God. 1910. postao je predsjednikom političkoga društva → Edinost. Kada su fašisti spalili Narodni dom u Trstu (13.VII.1920), izgubio je odvjetnički ured, stan, imutak i bogat osobni arhiv. Dvaput je bio zastupnik Slavenske liste u Tal. parlamentu (1921–28). Bio je jedan od utemeljitelja → Kongresa europskih narodnosti (1925). Nakon Anschlussa otišao je iz Beča u Beograd. Zagovarao je suživot naroda i zahtijevao zaštitu Slovenaca i Hrvata u Julijskoj Veneciji.

LIT.: E. Pelikan, Josip Vilfan v Parlamentu. Discorsi parlamentari dell’on. Josip Vilfan, Trst 1997.

E. Pelikan