Edinost

traži dalje ...

Edinost, polit. društvo utemeljeno u Sv. Ivanu u Trstu 1. XI. 1874., kada su sastavljena pravila i izabran osnivački odbor. Do prvoga općeg sabora u veljači 1875. vodio ga je Štefan Nadlišek. Predsjednici su potom bili: Ivan Bizjak (1875), Ivan Nabergoj (1875–91), → M. Mandić (1891–1905), Ivan Goriup (1905–07), Otokar Rybář (1907–10) i → J. Wilfan (1910–28). Djelovanje Edinosti pomagale su tršćanske slov. organizacije, ustanove i društva. Najprije je djelovalo u Trstu i okolici, poslije i u Istri i u Primorskoj a nakon I. svj. rata na području Julijske Venecije. E. je branila nacionalne interese Slovenaca i Hrvata te nastojala dosegnuti ravnopravnost s Talijanima. Izlazila je na izbore i imala zastupnike u općinskim, pokrajinskim i drž. tijelima (Hrvatsko-slovenska narodna stranka).

U Kopru je 8. I. 1876. izašao prvi broj lista Edinost, polit. glasila tršćanskih i primorskih Slovenaca, istarskih Slovenaca i Hrvata, koje je isprva izlazilo kao dvotjednik, od 1880. kao tjednik, od druge pol. 1882. dvaput tjedno te od 1894. triput tjedno. U travnju 1898. postao je dnevnikom s dvama izdanjima, od 1900. klasičnim dnevnikom s jednim izdanjem. List je od početka naglašavao neovisnost, slobodoljubivost, miroljubivost, nar. karakter i laicitet. Takva je koncepcija zadržana do kraja, pa su česte bile polemike s klerikalnim soc. taborom. E. je 2. IV. 1898. utemeljila Zadružnu tiskarnu Edinost, koja je bila u njezinu vlasništvu. Odgovorni urednici bili su: Ivan Dolinar, Franc Cegnar, Viktor Dolenc, Lovro Švab, Avgust Kermavner, Makso Cotič, →  E. Besednjak i Filip Peric. U rujnu 1928. režim je nasilno ukinuo društvo E. i zabranio izdavanje lista.

LIT.: Edinost (Trst), jubilejna številka ob 50-letnici prve številke (1876–1926), 17. I., 1926.

M. Pahor

članak preuzet iz tiskanog izdanja 2005.

Citiranje:

Edinost. Istarska enciklopedija (2005), mrežno izdanje. Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2024. Pristupljeno 14.4.2024. <https://istra.lzmk.hr/clanak/edinost>.