Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Znanstveno-raziskovalno središče Koper – Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria (ZRS), javna istraživačka ustanova koju je 1. XII. 1994. utemeljila Vlada Republike Slovenije. Osnivanjem → Univerze na Primorskem (2003) postala je članicom sveučilišta. U središtu su znanstveno-istraživačkog rada, multidisciplinarnim i poredbenim pristupom humanističkih, društvenih i prirodoslovnih znanosti, proučavanje kult. posebnosti i pov. razvitka sredozemne Slovenije te aktualnih pitanja pograničnog položaja, multikulturnih i multietničkih odnosa istar. i sredozemnoga prostora, bogatstva prirodne i kult. baštine te krakterističnih sredozemnih poljodjelskih kultura. U okviru ZRS-a od 2004. djeluje 7 istraživačkih skupina: Inštitut za sredozemske humanistične in družboslovne študije, Inštitut za biodiverzitetne študije, Inštitut za sredozemsko kmetijstvo in oljkarstvo, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Inštitut za jezikoslovne študije, Inštitut za kineziološke raziskave i Inštitut za zgodovinske študije te 6 infrastrukturnih jedinica. ZRS je priredio više od 40 međunar. znan. konferencija, a u suizdavaštvu sa Zgodovinskim društvom za južno Primorsko Koper izdaje znan. časopis → Annales, pov. časopis → Acta Histriae te znan. monografije u zbirci Knjižnica Annales. God. 2004. zapošljava 85 istraživača.

D. Darovec