Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Zona A, Zona B, jedinice vojne i upravne podjele na području Istre i Slovenskog primorja 1945–47. Diplomatskim notama Velika Britanija i SAD 15. V. 1945. zahtijevale su uspostavljanje savezničke voj. uprave na spornom teritoriju te suradnju postrojba JA sa savezničkim zapovjednikom. Jugosl. je vlada 17. V. 1945. odgovorila da su Istru i Slovensko primorje jugosl. postrojbe zauzele uz velike žrtve te da pitanje Julijske Venecije želi riješiti općim mirovnim sporazumom. U trenutku kada su savezničke postrojbe započele prodirati u sporno područje, jugosl. je vlada 21. V. 1945. prihvatila prijedlog o formiranju savezničke voj. uprave u Slovenskom primorju. Sporazumom potpisanim u Beogradu 9. VI. 1945. između vlade DF Jugoslavije i vlada Velike Britanije i SAD-a teritorij Julijske Venecije podijeljen je na Zonu A i Zonu B. Dio zapadno od Morganove linije (Zona A), uključujući i Pulu s užom okolicom, došao je pod savezničku, a dio istočno od Morganove linije (Zona B) pod vojnu upravu Jugoslavenske armije (VUJA). Jugosl. su se postrojbe do 12. VI. 1945. povukle iz Trsta, Pule i drugih dijelova Zone A. Sporazumom potpisanim u Devinu 20. VI. 1945. vojna su izaslanstva utvrdila pojedinosti sporazuma iz Beograda. Proglasom koji je potpisao feldmaršal Harold Alexander, zapovjednik savezničkih snaga na Sredozemlju, saveznička voj. uprava ponovno je u Zoni A uvela tal. zakonodavstvo i upravu prema stanju prije 9. IX. 1943. Pitanje Julijske Venecije jedno je od mnogih teritorijalnih problema koji su se rješavali na → Pariškoj mirovnoj konferenciji. Prema ugovoru od 10. II. 1947 (→ Pariški mirovni ugovori) ukinute su Zone A i B, osnovan je → Slobodni Teritorij Trsta (STT) sa svojim zonama, a Pula je pod savezničkom kontrolom ostala do 15. IX. 1947.

LIT.: U. Kostić, Oslobođenje Istre, Slovenačkog primorja i Trsta 1945., Beograd 1978; D. De Castro, Il problema di Trieste: genesi e sviluppi della questione giuliana in relazione agli avvenimenti internazionali, 1943–1952., Bologna 1952.

D. Mandić