Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

županija, upravno-teritorijalna jedinica Republike Hrvatske, ustanovljena u prosincu 1992. zakonom kojim je RH podijeljena u 20 županija i Grad Zagreb. Novim zakonom o ustroju županija 1997. u IŽ nisu provedene bitne promjene. Ž. je jedinica područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku, društvenu i samoupravnu cjelinu, a ustrojava se radi obavljanja poslova od područnoga (regionalnog) interesa, posebice školstva, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, te planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Hrvatski se dio Istre u najvećoj mjeri podudara s područjem → Istarske županije, dok liburnijski dio istočno od Učke pripada → Primorsko-goranskoj županiji. Najviše predstavničko tijelo županije jest županijska Skupština, koja ima 41 vijećnika, a donosi odluke iz svoje nadležnosti. Vijećnici se izabiru na lokalnim izborima svake četiri godine, a Skupština bira predsjednika i dva potpredsjednika. Skupština imenuje župana, koji je i predsjednik Poglavarstva, koje čine dva podžupana i 7–11 članova.

R.