Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Cerovlje, naselje 9km sjeveroistočno od Pazina (45°16′N; 14°0′E; 278m nadm. vis.); 229 st. (2001). Sjedište je općine koja još obuhvaća → Borut, → Draguć, → Previž i → Novake Pazinske. Nalazi se na važnom cestovnom pravcu iz Pazina prema Buzetu uz rijeku Pazinčicu, s druge strane koje se grana cesta prema Boljunu i Učki. Prolazak želj. pruge kroz C. (1876) povećao je njegovo značenje. Do XX.st. stanovništvo se gotovo isključivo bavilo poljodjelstvom, potom i stočarstvom (uzgoj goveda, koza, svinja), a 1911. počela je raditi ciglana (danas → Istarska ciglana d. d. Cerovlje), jedini ind. pogon. Naselje postoji već u XIII.st., kad pripada → Akvilejskomu patrijarhatu, pićanskomu biskupu i naposljetku → Pazinskoj knežiji. Prvi se put spominje u → Istarskom razvodu, a potom 1498. u Urbaru Pazinske knežije u obliku Czerolach. Župa se spominje u XVII.st.; ukinuta je 1827., a ponovo uspostavljena 1871. Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije, sagrađena 1804. na mjestu negdašnje crkve (glagoljski natpis spominje 1592) i dograđena 1910., posjeduje pozlaćeni kalež iz XVI.st. Zvonik joj je sagrađen 1978. Crkva Sv. Trojice na obližnjem brdu kasnogotička je jednobrodna građevina iz prve pol. XV.st. Poligonalno svetište nadsvedeno je križno-zvjezdolikim svodom, na kojem su gotičke freske nepoznatoga tal. majstora iz doba gradnje crkve. God. 1588. (glagoljski natpis) produljena je lađa i na pročelju izgrađena preslica, kojoj je pridodana i lopica. Na lokalitetu Previž crkva je sv. Martina iz XVI.st. (obnovljena 1990).

LIT.: Cerovljanski zbornik. Zbornik radova sa Znanstvenog skupa Cerovlje i okolica od prapovijesti do danas, Pazin 1990.

R. Matijašić


CEROVLJE, crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije