Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Amoroso, Andrea, odvjetnik i arheolog (Rovinj, 14.IX.1829 – Poreč, 19.II.1910). Školovao se u Rovinju, Trstu i Udinama, a studij prava završio je u Grazu. Bio odvjetnik u Bujama. Sudjelovao je u polit. borbi istar. Talijana za priključenje Italiji. Bio je zastupnikom u Istarskome saboru i članom Poglavarstva. Dao je znatan prinos osnutku ustanova Istituto Agrario Provinciale i Istituto di Credito Fondiario. Pod utjecajem → P. Kandlera i opće klime među tal. intelektualcima Istre zanimao se za prapov., ant. i ranokršć. arheologiju te potaknuo osnutak udruge → Società Istriana di Archeologia e Storia Patria i porečkoga arheol. muzeja (Museo Archeologico Provinciale). Bio je predsj. društva i ravnateljem muzeja od njihova osnutka 1884. Istražio je više od 500 grobova željeznodobne nekropole kraj → Picuga i sedamdesetak grobova u Bermu, istraživao je rim. Hramove na forumu u Poreču, rim. Vilu na Sorni kraj Poreča te Eufrazijevu baziliku i druge ranokršć. Lokalitete kraj Poreča. Sve radove objavio je u časopisu Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria.

LIT.: C. De Franceschi, Andrea Amoroso, Pagine istriane, 1950, 4.

R. Matijašić