Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Cissa, otok uz zap. obalu Istre, zabilježen u starovjekovnim izvorima, u → Plinija St. (3, 151), i u Notitia dignitatum occ. (11, 67). Prema tim izvorima i prema znan. tradiciji prosvjetiteljstva, treba ga smjestiti između Rovinja i Brijuna (rt Barbariga zove se i Punta Cissana). Plinije spominje dvije Cisse, od kojih je druga na Pagu, vjerojatno današnja Caska. Vijest o cissanskom biskupu potiče i rasprave o postojanju biskupije. Rovinjska lokalna historiografija zastupa tezu da je ant. Cissa bila na otočiću južno od grada, koji je potonuo u potresu u kasnoj antici, i da je preteča kasnijega (i današnjega) Rovinja.

LIT.: M. Suić, Cissa Pullaria – Baphium Cissense – Episcopus Cessensis, Arheološki radovi i rasprave JAZU, 1987, 10; M. Križman, Antička svjedočanstva o Istri, Pula 1997.

R. Matijašić