Leksikografski zavod Miroslav KrležaIstarska županija / Regione istriana
Istarska enciklopedija
ProjektAbecedarijTražilicaKontakt

Čermelj, Lavo, fizičar i publicist (Trst, 10. X. 1889 – Ljubljana, 26. I. 1980). U Trstu je pohađao njem. gimnaziju, a u Beču studirao te 1914. doktorirao iz fizike. Potom je do 1923. radio u tršćanskim školama. U Jugoslaviju je emigrirao 1929. te je do 1937. radio u Ljubljani u gimnaziji i u Manjšinskom inštitutu (Institut za manjine), osnovanu 1925. Sustavno je skupljao i objavljivao gradivo o položaju slov. i hrv. manjine pod Italijom. Nakon napada na Jugoslaviju tal. su ga vlasti uhitile i na drugom tršćanskom procesu osudile na smrt, a presuda je potom preinačena u doživotni zatvor. Kaznu je izdržavao na Elbi do 1944., kada je uz pomoć Crvenoga križa došao u Trst i priključio se partizanima. Od 1945. radio je u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu te kao stručnjak sudjelovao na mirovnim konferencijama u Londonu (1945) i Parizu (1946). Njegovo djelo Slovenci in Hrvatje pod Italijo med obema vojnama (1965) te → Cadastre National de l’Istrie, koji je uređivao, prevedeni su na veće svj. jezike, te su temeljem proučavanja povijesti Slovenaca i Hrvata pod Italijom.

LIT.: D. Lavrenčič, Dr. Lavo Čermelj. Slovenski znanstvenik, fizik in publicist, Ljubljana 1999.

E. Pelikan